Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Gebruik(en): alle denkbare handelingen

  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud


Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De content is door BOHLT met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, BOHLT aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


BOHLT is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.


Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.


Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan BOHLT te worden verzocht.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: