Privacy statement

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.


Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door BOHLT B.V. en ziet alleen op het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van de website www.bohlt.nl.


BOHLT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312463. Wij zijn gevestigd en kantoorhoudend in (3047 AV) Rotterdam aan de Vareseweg 44 en bereikbaar via het e-mailadres info@bohlt.nl.


Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij krijgen de persoonsgegevens rechtstreeks van u, zoals door een bezoek aan onze website, wanneer u een bestelling doet, een account aanmaakt of wanneer u contact opneemt of wenst met onze klantenservice.


Uiteraard maken wij ook gebruik van diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van BOHLT B.V. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor ons optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in onze opdracht plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Als u een bestelling plaatst, hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig om de bestelling uit te voeren, uw bestelling te bezorgen en u op de hoogte te houden van het verloop van de bestelling. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens.


Om het onze klanten niet moeilijker te maken dan nodig is, kunt u op BOHLT.nl een account aanmaken. In dit account worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u actief bent zodat u niet steeds bij elke bestelling uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen. In dit account verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en bezorgadres. Ook houden wij uw bestelgeschiedenis bij. Indien u wenst kunt u dit account uiteraard op elk gewenst moment verwijderen. Daarmee worden ook uw persoonsgegevens verwijderd. Wij verwijderen uw account in ieder geval indien u 7 jaar lang niet meer heeft ingelogd.


Indien u contact opneemt met onze klantenservice, kunnen uw persoonsgegevens ook worden genoteerd, e.e.a. afhankelijk van uw vraag. Indien u wenst dat wij contact met u opnemen, dan kunt u het contactformulier op de website invullen. Daarvoor vragen wij naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij dat contact ook daadwerkelijk kunnen leggen. Wij bewaren deze gegevens uiteraard niet langer dan noodzakelijk.


Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld bij het plaatsen van uw bestelling of het aanmaken van een account, houden wij u natuurlijk graag op de hoogte van speciale aanbiedingen. Dit zal voornamelijk per e-mail gebeuren. Wanneer u daar geen prijs meer op stelt, kunt u zich uiteraard op elk gewenst moment uitschrijven.


Als u besluit een recensie te schrijven, kun u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht voor bijdragen die niet aan onze websitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.


Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die tot stand komt zodra u een bestelling bij ons plaatst. Om dat te kunnen doen, moeten we uiteraard uw naam, aflever- en/of factuuradres en betaalgegevens hebben. Via uw e-mailadres houden wij u op de hoogte van het verloop van de bestelling. Dat is wel zo gemakkelijk!


Het gebruik van een account hebben we voor uw gemak gefaciliteerd. Indien u daar gebruik van wenst te maken, noteren wij de gegevens zoals hierboven reeds weergegeven.


Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten, voor het verbeteren van de diensten en producten en zo nodig voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.


Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij u nieuwsbrieven en/of acties versturen per e-mail. Wanneer u daar geen prijs (meer) op stelt, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven.


Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens zullen enkel worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. In dat kader werken wij hoofdzakelijk samen met PostNL, die zorgdraagt voor de bezorging van uw bestelling. PostNL ontvangt van ons uw naam en het bezorgadres zodat uw bestelling op het juiste adres wordt afgegeven.


Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens dan ook zeer serieus en nemen passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt in het geval u een bestelling plaatst of uw BOHLT.nl account aanmaakt en raadpleegt, gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Voor meer informatie, kijk op Veilig betalen.


Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met ons via info@bohlt.nl.


Daarnaast hebben wij uiteraard ook de nodige contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving, zoals door het aangaan van verwerkersovereenkomsten. Daarin verplichten wij onze verwerkers om uw persoonsgegevens net zo zorgvuldig te verwerken als dat wij dat doen.


Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

  • Het IP-adres van de bezoeker;
  • De datum en tijd van het bezoek;
  • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • De op onze website bezochte pagina‘s;
  • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door ons zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de website BOHLT.nl.


Functionele cookies

Wij plaatsten cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.


Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.


Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Social media

Op onze website kunt u informatie via social media (Facebook, Twitter en Instagram) delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang u actief bent als koper. Als u 7 jaar lang niet hebt ingelogd, verwijderen wij uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw account en uw gegevens te verwijderen, tenzij het bewaren op grond van de geldende wetgeving noodzakelijk is. Voor de Belastingdienst moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens minimaal 7 jaar bewaren.


Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat wij over de juiste persoonsgegevens beschikken. Via het e-mailadres info@bohlt.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door BOHLT, of verzoeken om inzage in, beperking van, correctie van, verwijdering en/of overdracht van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@bohlt.nl. Het staat u vrij om klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: